Hvordan mine Bitcoins

Hvordan mine Bitcoins og hva er mining?

Hva er mining?

Du har kanskje lurt på hvordan det hele fungerer. Hvordan kan man ha en (eller flere) valutaer uten en sentralbank til å passe på? Denne jobben er fordelt på alle minerne.

Kryptovaluta har en form for sentralbank. Denne består av alle «minerne«. Altså potensielt deg og meg. Derfor heter det at Bitcoin er desentralisert. Minerne stiller sin datakraft til disposisjon for Bitcoin-nettverket som så drifter, validerer og sikrer alle transaksjoner. Dette sørger for full eierskapshistorikk og og en sikkerhet få andre valutaer kan stille opp mot.

Hvordan fungerer det?

Hvert 10. minutt dannes det en ny «block» bestående av nye transaksjoner. En block løses ved hjelp av matematiske beregninger som krever mye datakraft på grunn av vanskelighetsgraden. Den, eller de, som klarer å løse blocken får en belønning i form av nye Bitcoins + transaksjonsgebyrene fra transaksjonene i blocken. På den måten har Bitcoin et økosystem med et økonomisk intensiv for å drifte valutaen.

Hvordan mine Bitcoins?

I utgangspunktet kan alle være med å mine Bitcoins og annen kryptovaluta. Ved å være med å mine støtter du valutaen og får samtidig en del av inntektene til «sentralbanken».

Kjøpe cloud mining: 

Cloud mining har blitt et mer og mer populært fenomen. Dette er mining gjort tilgjengelig for alle. Her kan du kjøpe opp en gitt mengde datakraft fra en profesjonell mining-farm. Underveis betaler du en liten avgift for å dekke strøm og vedlikehold. Resten beholder du selv i form av daglige utbetalinger.

Vi har testet Cloud mining hos hashflare med veldig gode resultater. Dette kan du lese mer om i bloggen vår eller ved å klikke HER.

Klikk her for å lese mer om Cloud mining. 

Lage egen mining-farm:

I dag kreves det spesialbygde datamaskiner for å mine Bitcoins. Disse kan bestilles fra utlandet, men koster mye penger og krever endel kompetanse for å sette opp og drifte. Dette er nok et alternativ for de mest ihuga entusiastene. Vi i Cloud mining har et mål om å bygge vår egen mining-farm her i Norge og er allerede godt i gang. For å følge utviklingen kan du følge oss på facebook eller lese bloggen vår.

HashFlare

Legg igjen en kommentar